بیشتر

اطلاعیه ها

آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی

درباره آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی به عنوان مرجع علمی و کاربردی معماری سازمانی و چارچوبهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر رویکرد سرویس گرا، شناخته می شود و نقش برجسته ای در اجرا، مشاوه و نظارت بر پروژه ها، تولید دانش، فرهنگ سازی و آموزش در حوزه کاری خود دارد. شرکت دانش‌بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب (ویتکو) بازوی اجرایی این آزمایشگاه است.

سامانه‌ها

پروژه‌ها

کارمندان

جوایز و تقدیرنامه‌ها

طرح‌های پژوهشی

رویداد ها و کارگاه های آموزشی

همایش ها