آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

عنوان تاریخ ایجاد
بازدید آقای دکتر شمس، ریاست محترم آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی 1477978966 مشاهده
بازدید آقای دکتر رحیمی، معاون محترم استاندار استان کرمانشاه، از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی 1477979032 مشاهده
افتتاح رسمی آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه رازی 1477979176 مشاهده
مشارکت آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی در ایجاد و عملیاتی شدن مرکز نوبت دهی الکترونیک 1477979279 مشاهده
صدور نامه حسن انجام کار توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1488094122 مشاهده
برگزاری همایش خدمات الکترونیک استانی و احصاء پروژه‌های فناوری اطلاعات 1488889126 مشاهده
برگزاری دوره مستندسازی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل BPMN در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت 1507722245 مشاهده