آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی گروه های پایه و دندانپزشکی

معرفی سامانه

سامانه کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و داندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، با هدف مدیریت روال سلسه مراتبی ثبت و تائید نمرات کارنامه های آموزشی اعضای هیأت علمی گروه های پایه و دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی جهت ترفیع پایه سالیانه اساتید و انتخاب استاد نمونه، توسط تیم پیاده سازی آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی در زمستان 1394 طراحی و پیاده سازی گردید. بعد از پیاده سازی، بر اساس قراداد منعقد شده (قرارداد به شماره 53737 مورخ 1394/11/11) بین تیم پیاده سازی و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (جناب آقای دکتر نجفی) بر بستر سرورهای وب ارائه و در اختیار آن معاونت قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 15 ماه از پیاده سازی سامانه فوق می گذرد. و در این بازه زمانی توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. و تمامی نیازهای آن واحد در زمینه مدیریت کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی را پشتیبانی می نماید.

تیم برنامه نویسی آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه، در نظر دارد که سامانه مورد نظر را در اختیار سایر دانشگاه های علوم پزشکی قرار دهد. از مهم ترین ویژگی های سامانه فوق می توان به این نکات اشاره نمود:

 • تست در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 15 ماه
 • رفع تمامی نواقص سامانه و ارائه یک سامانه نهایی
 • پشتیبانی توسط تیم پیاده سازی به صورت کامل
 • امکان تغییر برخی از ویژگی ها و امکانات بر اساس درخواست دانشگاه ها
 • هزینه مناسب سامانه برای دانشگاه های درخواست دهنده سامانه
 • امکان اتصال به سامانه اتوماسیون اداری، جهت ثبت نتایج بررسی کارنامه های آموزشی
 • و ...

دستاوردها

تیم پیاده سازی موفق به دریافت گواهی حسن انجام کار و رضایت از سامانه، از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (جناب آقای دکتر نجفی) گردیدند.

لینک خبر

امکانات کلیدی سامانه

 • امکان ثبت و و یرایش دانشکده ها
 • امکان ثبت و ویرایش گروه های آموزشی
 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • امکان دسته بندی کردن کارنامه های آموزشی
 • امکان مدیریت بستن دسته های کارنامه های آموزشی
 • امکان نمایش سلسله مراتب تائیدیه کارنامه
 • امکان مدیریت تغییر رمز عبور با استفاده از ارسال ایمیل
 • امکان ثبت log
 • ارسال پیام از سیستم به کاربران
 • مدیریت راحت کاربران سیستم
 • نمایش پیامهای مبنی بر کارنامه های دریافتی، بازگشت داده شده و ... برای کاربران مربوطه
 • امکان تائید کارنامه وابسته به نقش و یا بازگشت دادن کارنامه به نقش های قبلی
 • امکان واگذاری چندین نقش به یک کاربر (جهت مدیریت کارها)
 • داینامیک بودن عناصر موجود در کارنامه آموزشی (قابلیت تغییر تمامی قسمت­های کارنامه آموزشی اساتید)
 • قابلیت اختصاص هر فعالیت به تعدادی از نقش های موجود
 • اعمال سلسله مراتب تائید کارنامه (اساتید، مدیرگروه، رئیس دانشکده، ... و معاونت آموزشی دانشکده)
 • بایگانی کردن کارنامه های تمام شده
 • داشتن گزارشات مختص به سطح دانشگاه و دانشکده و گروه
 • ارائه انواع گزارشهای مدیریتی:
  • برترین اساتید در سطح دانشکده، گروه، دانشگاه
  • برترین گروه ها در سطح دانشگاه و دانشکده
  • برترین دانشکده
 • امکان اتصال به سیستم های اتوماسیون اداری، جهت ثبت نتایج کارنامه های آموزشی و ارسال به نفرات بعدی
 • امکان اطلاع رسانی اخبار، وقایع، نتایج بررسی کارنامه ها و ... از طریق:
  • ارسال پیام
  • ارسال ایمیل
  • ارسال پیام از طریق تلگرام
 • و ...

مدیریت کاربران

در این قسمت مدیر سایت امکان ثبت کاربر جدید، ویرایش، مشاهده و حذف کاربران را دارد و همچنین می تواند برای هر کاربر نقش ها را تعیین نمایئد. منظور از کاربر اعضای هیات علمی میباشد که هر عضو هیات علمی ممکن است علاوه بر عضویت در هیات علمی چندین نقش دیگر را هم داشته باشد.


مدیریت دانشکده ها و گروه های آموزشی

این قسمت از وب سایت خود شامل دو قسمت دانشکده ها و گروه ها می باشد.

1- دانشکده ها

در این قسمت مدیر سایت امکان ثبت دانشکده جدید، ویرایش، مشاهده و حذف دانشکده ها را دارد.

2- گروه های آموزشی

در این قسمت مدیر سایت امکان ثبت گروه آموزشی جدید، ویرایش، مشاهده و حذف گروه های آموزشی را دارد. دراین قسمت مدیر سایت می تواند گروه های آموزشی ر به یک یک دانشکده تخصیص دهد.

مدیریت فعالیت ها

از آنجایی که کارنامه آموزشی دارای تعدادی نکات و تبصره ها و فعالیت های آموزشی می باشد. در این قسمت برای هر کدام از این موارد، عملیات مورد نظر برای مدیر سایت تعریف شده است.

1- موضوعات فعالیت ها

قبل از ایجاد هر فعالیت باید برای آن یک موضوع تعریف شود. در این قسمت مدیر سایت امکان ثبت موضوعات فعالیت ها، ویرایش، مشاهده و حذف آنها را دارد.

2- فعالیت ها

در این قسمت مدیر سایت امکان ثبت فعالیت جدید، ویرایش، مشاهده و حذف فعالیت ها را دارد. همچنین امکان ثبت یک فعالیت جدید با قابلیت تعیین حداکثر و حداقل نمره برای فعالیت ثبت شده را خواهد داشت.

قوانین

هر کارنامه آموزشی داری تعدادی تبصره و نکته جهت نمایش در کارنامه می باشد، برای این قوانین امکاناتی همچون ثبت قانون جدید، ویرایش، مشاهده و حذف قوانین برای مدیر سایت در نظر گرفته شده است.

کارنامه ها

هر کارنامه آموزشی داری یک دسته می باشد. کارنامه هایی که تایید نهایی شده اند در قسمت بایگانی قرار می گیرد. در قسمت ویرایش کارنامه ها امکان ویرایش کارنامه های فعال وابسته به نقش مدیر سایت وجود دارد.

1- ویرایش کارنامه ها

در این قسمت لیست تمامی کارنامه های فعالی که، روال تائید آنها به نقش مدیر سایت رسیده اند، نمایش داده می شوند. مدیر سایت امکان ویرایش کارنامه ها و تایید آنها یا بازگشت کارنامه ها را خواهد داشت.

2- بایگانی

در این قسمت تمامی کارنامه هایی که تایید نهایی شده اند نمایش داده می شود.

گزارش ها

گزارشات آماری پروژه شامل موارد زیر می باشد:

 • برترین دانشکده ها
 • برترین گروه های آموزشی دانشگاه
 • برترین گروه های آموزشی دانشکده
 • برترین اساتید دانشگاه
 • برترین اساتید دانشکده
 • برترین اساتید گروه آموزشی

و ...

رخدادها

سیستم به گونه ای طراحی شده است که تمامی رخدادهای مربوط به حذف کارنامه ها و باز گشت آنها ذخیره می گردد و مدیر سایت امکان مشاهده و حذف این رخداد ها را خواهد داشت. همچنین در صورتی که کارنامه تایید شود یا به نقش قبلی برگشت داده شود پیام مناسب با آن برای نیز برای کاربر مربوطه نمایش داده می شود. اگر کارنامه یک هیات علمی توسط یک نقش بالاتر حذف گردد، پیام مناسب با آن برای هیات علمی ایجاد کننده کارنامه نمایش داده می شود. همچنین در صورت برگشت دادن کارنامه پیام مناسب با  برگشت آن برای نقش قبلی نمایش داده می شود.

پنل عضو هیات علمی

هر عضو هیات علمی امکان ایجاد کارنامه جدید برای یک دسته، حذف و مشاهده و تایید آن و ارسال به مدیر گروه (نقش بعدی) را دارد. در قسمت مربوط به مشاهده کارنامه ها می تواند روال کارنامه های درخواستی خود را مشاهده کند.

سایر نقش ها

سایر نقش ها فقط امکان ویرایش کارنامه ها و تخصیص نمره به فعالیت های مرتبط با نقش خود را دارند. پس از ثبت امتیازات می توانند با تایید نهایی کارنامه، آن را برای نقش بعدی ارسال کنند.


آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی، امکان راه اندازی سامانه فوق برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور را دارا می باشد. مسئولین محترم دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از طریق زیر با تیم پیاده سازی جهت دریافت مشاوره و سفارش سامانه ارتباط برقرار نمایند.

تلفن همراه ایمیل
جواد چنگیزی 09169852404 ja.changizi2008@gmail.com
قباد پالوانه 09187383028 ghobad.vm@gmail.com