آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

با توجه به ضرورت استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به منظور ارائه خدمات از راه دور و پیرو نامه استاندار معزز کرمانشاه به شماره 71/3/12979 مورخه 21/2/99 در خصوص استقرار میزخدمت الکترونیکی، به اطلاع می¬رساند که مرکز تخصصی معماری سازمانی این دانشگاه با همکاری دیگر مراکز تخصصی و شرکت¬های دانش بنیان، آمادگی خود را برای عملیاتی نمودن این سامانه و خدمات زیر به اطلاع می¬رساند. شایسته است در راستای ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه با جامعه و کمک به بهبود کیفیت خدمات دولت در استان، اقدام مقتضی را دستور فرمایید. - استقرار و عملیاتی کردن سامانه میزخدمت الکترونیکی - مدیریت و اصلاح فرآیندها مبتنی بر معماری نوین دولت-الکترونیکی - استقرار و عملیاتی نمودن سامانه ارائه گزارشها و داشبورد مدیریتی با امکان اتصال به انواع منابع داده¬ای ( اطلاعات بیشتر در سایت ea.razi.ac.ir و یا تماس با تلفن 08334343243 )

سامانه‌های ما