آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

معماری  سازمانی چیست؟

ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان‌ها با تحولات و تغییرات شگرفی همراه است و این امر نیازمند مدیریت منسجم و یکپارچه‌ای است که بتواند ضمن کنترل این تحول، عناصر و مؤلفه‌های متنوع سازمان را در جهت اهداف راهبردی،  هماهنگ و هم‌راستا نماید. در راستای نیل به چنین هدفی سؤالات زیر قابل‌طرح است:

 • سازمان‌ها بایستی چگونه ساختار و فرآیندهای خود را با این فناوری هماهنگ نمایند؟
 • چگونه می‌توان فرهنگ‌سازمانی ای مطابق با حضور فناوری اطلاعات ایجاد نمود؟
 • چگونه می‌توان اجزاء و مؤلفه‌های مختلف سازمان را ضمن عجین شدن با این فناوری، در راستای اهداف سازمان تنظیم و هماهنگ نمود؟

پاسخ پرسش‌های فوق را می‌توان در مفهوم معماری سازمانی جستجو نمود.

معماري سازماني رویکردی یکپارچه و جامع است که تمامي ابعاد و حوزه­های مختلف سازمانی را با نگاه مهندسی تفکیک می‌نماید و معماري وضع موجود و وضع مطلوب را ترسیم و طرح انتقالی را، به‌منظور گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، در اختیار سازمان قرار می‌دهد. اجرای این طرح منجر به هم‌راستایی عناصر و مؤلفه‌های سازمان در راستای دستیابی به اهداف راهبردی شده و ساختار و فرآیندهای سازمانی را با فناوری اطلاعات هماهنگ و سازگار می‌نماید.

جایگاه آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه رازی

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی یکی از ارکان اصلی در برنامه ملی معماری فناوری اطلاعات کشور هست و اولین آزمایشگاه منطقه‌ای است که بر اساس این برنامه، ایجاد گردیده است. هدف اصلی از ایجاد این آزمایشگاه، مرجعیت در ارزیابی و نظارت بر تدوین و اجرای پروژه‌های معماری سازمانی می‌باشد. مع‌هذا، تا کسب جایگاه آزمایشگاه مرجع، می‌تواند درزمینه­ی تدوین و اجرای پروژه‌های معماری سازمانی، اقدام به عمل نماید؛ ضمن اینکه پژوهش، آموزش و فرهنگ‌سازی، همواره در اولویت فعالیت‌های این آزمایشگاه خواهد بود. جایگاه و رابطه آزمایشگاه با دیگر نهادهای مرتبط، در شکل زیر قابل مشاهده است.

تاریخچه آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه رازی

 • پیشنهاد معاون محترم دولت-الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات برای تأسیس آزمایشگاه و تصویب آن در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک استان (شورای راهبری)- دی‌ماه 93
 • تهیه و تدوین پیشنهادیه تأسیس آزمایشگاه معماری سازمانی در دانشگاه رازی با همکاری دفتر فناوری اطلاعات، امنیت و ارتباطات استانداری کرمانشاه- اسفندماه 93
 • همکاری با دفتر معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات کشور به‌منظور اصلاح و تهیه نسخه نهایی پیشنهادیه- اردیبهشت و خرداد 94
 • پذیرش پیشنهادیه تأسیس آزمایشگاه در سازمان فناوری اطلاعات کشور و عقد قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی برای همکاری درراه اندازی آزمایشگاه دانشگاه رازی- مردادماه 94
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی- مهرماه و بهمن‌ماه 94
 • ایجاد هسته پژوهشی معماری سازمانی با رویکرد سرویس گرا در دانشگاه رازی با حضور سه نفر از اعضاء هیئت‌علمی- آذرماه 94
 • عقد تفاهم‌نامه بین دانشگاه رازی کرمانشاه و سازمان فناوری اطلاعات کشور- آذرماه 94
 • تهیه و تدوین طرح توجیهی تأسیس رشته کارشناسی ارشد معماری سازمانی و تصویب آن در دانشگاه رازی- دی‌ماه 94
 • افتتاح رسمی آزمایشگاه در دانشگاه رازی توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – تیرماه 95

سامانه‌های ما