آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

مشارکت در ایجاد و عملیاتی شدن مرکز نوبت‌دهی الکترونیک سامانه نوبت دهی اینترنتی بانوبت(banobat.ir) با امکان اخذ نوبت ویزیت پزشکان مستقر در بیمارستانها و مراکز و مطب های مستقل پزشکی با اختصاص و ثبت نوبت مراجعه بیماران از طریق اینترنت پیاده سازی گردیده است. این سامانه با قابلیت ها و امکانات بسیار در این زمینه، سهولت جستجوی نوبت در گروههای تخصصی پزشکی و به تفکیک بیمارستانها و درمانگاهها و مطب پزشکان را فراهم آورده است. همچنین این سامانه بانک اطلاعاتی کاملی از مراجع مختلف پزشکی در جهت سهولت جستجو و دسترسی به این مراجع را در بستر خود دارد.

سامانه‌های ما