آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

مشارکت در ایجاد و عملیاتی شدن سامانه حمل و نقل هوشمند پستمن سامانه پست من سرویس حمل و نقل تمامی مرسولات از مبدا به مقصد می باشد که در خرداد ماه ١٣٩٧ فعالیت خود را آغاز نموده است. این سرویس با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خدمات خود را ارائه می دهد و بر اساس آخرین سرویس های جهانی در حوزه پیک آنلاین عمل می نماید. http://post-man.ir/

سامانه‌های ما