آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

مشارکت آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی در ایجاد و عملیاتی شدن مرکز نوبت دهی الکترونیک

در راستای یکی از ماموریت های آزمایشگاه معماری سازمانی مینی بر ایجاد و گسترش خدمات الکترونیک، تفاهم نامه ی ایجاد مرکز نوبت دهی الکترونیکی استان با مشارکت این آزمایشگاه، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب، شرکت داده پرداز پرشیا سافت و اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات استان، در تاریخ 7 مهرماه 95 منعقد گردید. هدف این مرکز ارائه ی خدمات نوبت دهی مراکز مختلف مانند بیمارستان ها، مطب های پزشکی، سالن های ورزشی، دفاتر مشاوره و دیگر مراکز ارائه ی دهنده ی خدمات به شهروندان می باشد. این مرکز خدمات خود را از کانال های مختلف ارتباطی مانند اینترنت، تلفن، موبایل و کیوسک های اطلاع رسانی ارائه می دهد.

مشارکت آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی در ایجاد و عملیاتی شدن مرکز نوبت دهی الکترونیک