آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

مدلسازی و بهبود فرآیندهای کسب و کاری (BPM) مدیریت اداری و مالی دانشگاه رازی 

چالش‌هايي كه دولت‌ها امروزه با آن روبرو هستند نسبت به گذشته پيچيده‌تر‌ است. دولت ها دائم تحت فشارند تا راه حل هاي جديدي براي مسائل و مشكلات پيش رو يافته و خدماتي بهتر ارائه نمايند كه از استانداردهاي بالايي برخوردار باشند. دستگاههاي اجرايي مانند دانشگاه موظفند به انتظارات ذینفعان، علاقمندان و مشتريان از جمله دانشجویان، اساتید وپژوهشگران، نهادهای علمی و صنعتی دولتی و غيردولتي و ... پاسخ دهند؛ اما، سؤال اينجاست كه دانشگاه ها چگونه مي توانند نقش خود را در چنين سناريويي بطور موثر ايفاد نمايند؟

در حالت کلی، همه ی دستگاه های دولتی از جمله دانشگاه ها، به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین دستگاه های اجرایی دولت، براي تحقق برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نيازمند تحول و مجهز شدن به ساختارها، ابزارها و نيروهايي توانمند جهت پاسخگويي به نيازهاي آتي مي باشند. در اين موقعيت، مهندسي و معماري كه واژه هايي آشنا در عرصه سازماني هستند نقشي ويژه در بازنگري و برنامه ريزي سازمانها ايفا مي كنند.

طرح هایی هم چون مدیریت فرایندهای کسب و کار و معماري سازماني طرح هایي جامع براي توصيف وضعیت فعلي و آتي ساختار و رفتار فرآیندها، سيستم هاي اطلاعاتي، پرسنلي و واحدهاي سازمان مي باشند و در واقع، به دنبال همراستا نمودن آنها با اهداف و استراتژي هاي سازمانند. اگر چه عموماً فناوري اطلاعات بعنوان جزء اصلي آن ها در نظر گرفته مي شود؛ ولي، هدف اينگونه طرحها بهينه سازي سازمان با مشخص ساختن معماري كسب و كار، معماري فرآيندها و مديريت عملكرد مبتني بر استراتژي مي باشد.

دانشگاه رازی کرمانشاه در راستای بکارگیری صحیح سیستم‌های اطلاعاتی و چابک کردن فرآیندهای خود، ضروری است پروژه مستندسازی، تحلیل و چابک کردن فرآیندها را انجام دهد که این پروپوزال را می توان به عنوان آغازگری بر پروژه ی فوق تلقی نمود. از آن جا که در هر سازمانی فرآیندهای حوزه ی اداری و مالی از مهم ترین فرآیندهای کسب و کار محسوب می شوند لذا در این پروپوزال اصلاح فرآیندهای حوزه ی اداری مالی دانشگاه پیشنهاد شده است.