آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

سیستم جامع برگزاری مناقصه ها اداره نوسازی مدارس

در راستای عقد قراردادی بین دانشگاه رازی و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه، سیستم جامعی برای برگزاری مناقصه ها روی وب طراحی و پیاده سازی گردید. مهمترین ویژگی های این سیستم جامع بودن، فرآیند گرا بودن، سرویس گرا بودن و پویایی آن است به گونه ای که برگزاری مناقصه در قالب فرآیند طراحی شده توسط سیستم به طور اتوماتیک، اجرا می گردد. اطلاعات بیشتر در مورد این سرویس را می توانید در مقاله زیر مطالعه کنید.