آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

چشم‌انداز

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی به‌عنوان مرجع علمی و کاربردی معماری سازمانی و چارچوب‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر رویکرد سرویس گرا، شناخته می‌شود و نقش برجسته‌ای در اجرا، مشاوره و نظارت بر پروژه‌ها، تولید دانش، فرهنگ‌سازی و آموزش  در حوزه کاری خود دارد.

مأموریت

مأموریت آزمایشگاه، گسترش و نهادینه نمودن تفکر و فرهنگ معماری سازمانی مطابق با نقشه راه دولت الکترونیک کشور، از طریق فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و نظارتی است که با تکیه‌بر نیروهای جوان، مستعد و باانگیزه خود در همکاری با متخصصین باتجربه و بهره‌برداری از فناوری‌های جدید با رویکرد سرویس گرا، توجه خود را بیشتر به سازمان‌های منطقه غربی کشور، معطوف می‌نماید.

خدمات آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی دانشگاه رازی:

  • مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های معماری سازمانی
  • آموزش و فرهنگ سازی در حوزه معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • ارائه خدمات یکپارچگی بین سیستم ها بر مبنای معماری سرویس گرا
  • مشاوره و همکاری در تهیه RFP، امکان سنجی پیشنهادیه های اجرای پروژه های معماری سازمانی
  • انجام پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • اجرای پروژه های معماری سازمانی تحت نظارت آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی
  • مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های اصلاح فرآیند با رویکرد سرویس گرا در سازمانها
  • سنجش کیفیت خدمات الکترونیک
  • مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات زیر نظر نهادهای ذیصلاح

سامانه‌های ما