آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

پوستر همایش خدمات الکترونیکی استانی و احصاء پروژه های فناوری اطلاعات

در روز چهارشنبه، مورخه 11/12/95، همایش "خدمات الکترونیک استانی و احصاء پروژه‌های فناوری اطلاعات با رویکرد مشارکت بخش خصوصی" با میزبانی آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی دانشگاه رازی و با همکاری استانداری کرمانشاه، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهرداری کرمانشاه و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه برگزار گردید.

اهداف کلی همایش را می توان در چند بند زیر خلاصه نمود:

  1. شناسایی و احصاء خدمات خاص دولت در مقیاس استانی و شهری
  2. آشنایی با معماری سازمانی دولت الکترونیک کشور
  3. فرهنگ سازی رویکرد مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات

در بخش افتتاحیه ی این همایش که در سالن شهید شهریاری دانشکده ی علوم دانشگاه رازی برگزار گردید، جناب آقای دکتر حیاتی، ریاست محترم دانشکده ی فنی و مهندسی، ضمن بیان خیرمقدم به مدیران محترم حوزه ی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی، اهداف و رویکردهای اصلی دانشگاه رازی در حوزه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمردند و در این راستا  اهمیت آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی و استقبال دانشگاه از فعالیت های این آزمایشگاه را خاطرنشان شدند. سپس جناب آقای شهریار بهنیا، مدیر کل محترم اداره فناوری ارتباطات و اطلاعات استان کرمانشاه، به تبیین برنامه ی دولت الکترونیک پرداخته و آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی را به عنوان یکی از ارکان این برنامه معرفی فرمودند.

در بخش دوم که به معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل مرجع خدمات استانی اختصاص یافت، جناب آقای مهندس علی رستم پور، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و عضو تیم معماری سازمانی دانشگاه رازی، در سخنرانی خود چارچوب ملی معماری سازمانی ایران را شرح داده و مولفه های اصلی آن را معرفی نمودند (دانلود اسلایدها). سپس جناب آقای دکتر فرهاد مردوخی، مدیر محترم آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی، سخنرانی خود را در موضوع مدل مرجع خدمات، در سه سطح ملی، استانی و شهری ایراد فرمودند (دانلود اسلایدها).

همایش خدمات الکترونیک استانی و احصاء پروژه‌های فناوری اطلاعات

در بخش سوم با موضوع احصاء خدمات الکترونیک و پروژه های فناوری اطلاعات با مشارکت بخش خصوصی، ابتدا جناب آقای رضا رحیمی، معاون محترم هماهنگی اقتصادی و توسعه ی منابع انسانی استانداری کرمانشاه، سخنرانی خود را پیرامون اهمیت فناوری اطلاعات و تحول اداری ایراد فرمودند و بر اهمیت اشتغال جوانان استان به ویژه فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تاکید فرمودند و از اقدام آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی در راستای اشتغال تعدادی از فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات ابراز رضایت و خرسندی فرمودند. سپس جناب آقای احرام صفری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به بیان سیاست ها و رویکردهای کلی دولت الکترونیک در حوزه پروژه های مشارکت بخش خصوصی پرداختند. پس از آن، جناب آقای دکتر فرهاد مردوخی به عنوان رئیس نظام صنفی رایانه ی استان، به موضوع احصاء پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات استانی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی پرداخته و پیگیری ها و فعالیت های نظام صنفی را در این راستا بیان فرمودند.

همایش خدمات الکترونیک استانی و احصاء پروژه‌های فناوری اطلاعات