آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

   برگزاری دوره مستندسازی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل BPMN در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت

سامانه‌های ما