آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

برگزاری دوره مستندسازی فرآیندهای سازمانی بر اساس مدل BPMN در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت

در راستای یکی از ماموریت های آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی کرمانشاه مبنی بر آموزش کاربردی مباحث روز حوزه فناوری اطلاعات در جهت کمک به سازمانها و شرکت های خصوصی برای افزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و توسعه دولت الکترونیک، دوره مستند سازی فرآیندهای کسب و کار به کمک BPMN در تاریخ 20و21 شهریور ماه در سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه توسط مهندس علی رستم پور مدیر بخش معماری سازمانی و چارچوب ها آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا  دانشگاه رازی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه برگزار گردید. در این دوره که به صورت عمومی برای کلیه پرسنل این سازمان برگزار گردید مفاهم کلیدی و پایه فرآیند گرایی، مدلسازی فرآیند مبتنی بر BPMN و نکاتی کاربردی در جهت بازمهندسی و اصلاح فرآیندها  آموزش داده شد. با توجه به استقبال پرسنل از این دوره عمومی، قرار است که در آینده نزدیک دوره تخصصی مدیریت و مدلسازی فرآیندها برای پرسنل بخش تحول اداری این سازمان برگزار گردد.