آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

بازدید آقای دکتر شمس، ریاست محترم آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی

آقای دکتر فریدون شمس، در تاریخ 94/12/12، طی سفری یک روزه به استان کرمانشاه از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی دیدن کردند. ایشان ضمن بازدید از فضای کاری، از جدیت تیم آزمایشگاه در تجهیز فضای فیزیکی و پیشبرد اهداف، ابراز رضایتمندی نمودند. هم چنین، در نشستی که با حضور ایشان و اعضای تیم آزمایشگاه صورت گرفت پیرامون برنامه یکساله همکاری سه طرفه دانشگاه رازی، دانشگاه شهید بهشتی و سازمان فناوری اطلاعات ایران مطابق تفاهم نامه امضاء شده بحث و گفتگو شد. ملاقات معاون محترم امور هماهنگی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری و توافق روی اجرای پروژه "تدوین معماری سازمانی" برای استانداری کرمانشاه توسط آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی، از دیگر دستاوردهای مهم سفر آقای دکتر شمس به کرمانشاه بود.