آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

بازدید آقای دکتر رحیمی، معاون محترم استاندار استان کرمانشاه، از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی

آقای دکتر رحیمی، معاون محترم استاندار کرمانشاه، در روز شنبه، مورخه 95/3/8 از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی بازدید نمودند. در این جلسه که با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه، جمعی از اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه رازی و اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی برگزار گردید، پیرامون اهداف و ماموریت های آزمایشگاه، اشتغال زایی جوانان استان در حوزه ی فناوری اطلاعات و حمایت مسئولین استانداری از آزمایشگاه معماری سازمانی بحث و مشورت شد. اهم دستاوردهای بازدید ایشان از آزمایشگاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

  • حمایت ایشان از گسترش فعالیت آزمایشگاه با نگرش جذب نیروهای جوان
  • دادن نقش کلیدی به آزمایشگاه در توسعه دولت الکترونیک استان
  • حمایت از آزمایشگاه با سپردن بخشی از پروژه های مرتبط با تحول اداری