آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه رازی

افتتاح رسمی آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه رازی

 همزمان با سفر رياست جمهوري، اعضاي هيات دولت و كاروان تدبير و اميد به استان كرمانشاه، چندين پروژه ارتباطاتي و مخابراتي توسط دكتر روحاني ريس جمهور ايران و با حضور وزير ارتباطات و مسولين و مديران استاني افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. در این راستا، آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرا در دانشگاه رازی توسط مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر واعظی به صورت رسمی افتتاح گردیده و به بهره برداری رسید.

افتتاح رسمی آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه رازی